Foto: Tina Lundberg

Föreläsning/ workshop: Utsatt för härskartekniker?

Om du själv har utsatts för härskartekniker kan du uppleva ett plötsligt obehag i stunden, känna dig förvirrad eller få en känsla av att ”något är fel”. Att förstå härskartekniker handlar i grunden om att förstå mer om hur negativ makt kan fungera.

 

Workshop/föreläsning:
UTSATT FÖR HÄRSKARTEKNIKER?
Datum: lördag 20/4
Tid: 09.30-16.30
Plats: Änglagård
 

Att äga kunskap om härskartekniker, dess mot-strategier och bekräftartekniker möjliggör bemötande av härskande och kan ge dig möjlighet att istället samskapa en trygg och handlings-kraftig plattform att mötas i och verka från.

Härskartekniker kan förebyggas, motverkas och neutraliseras

Först går jag igenom åtta olika härskartekniker för att sedan axla över till vilka motstrategier och bekräftelsetekniker som kan vara kloka att använda. Därefter går vi ett steg till, ett fördjupningsarbete, för att ringa in vidare manipulationer. Föreläsningen belyser vad som kan behövas för att se och lyfta fram den som har utsatts, så även vad som kan behövas för att uppmärksamma den som har härskat.

Jag ger praktiska råd utifrån deltagarens önskemål, behov och sammanhang.

DAGENS PROGRAM

1. Varmt välkomna

2. Genomgång av härskartekniker:
– osynliggörande
– förlöjligande 
– undanhållande av information
– dubbelbestraffning
– påförande av skuld och skam
– objektifiering 
– hot och våld/ eller hot om våld
– splittring
3. Reflektioner 
– igenkänning - vad, hur, när

4. Genomgång av motstrategier 
och bekräftartekniker 

5. Reflektioner
– vad är viktigt 

6. Genomgång av ytterligare variationer av härskande:
– projiceringsmetoden 
– komplimangsmetoden 
– stereotypmetoden 
– uteslutningsmetoden 
– hierarkimetoden 
– tidsmetoden

7. Reflektioner 
– igenkänning - vad, hur, när

8. Genomgång av ansvar, tydlighet, gränser 
– styrkor kontra arbetspunkter 
– vad är viktigt för just dig 

9. Utvärdering av dagen
– vad har varit bra, mindre bra?
Något du skulle önskat mer av?

Information
Föreläsare: Tina Lundberg 
Målgrupp: privatpersoner (max 6 pers, minst 3) 
Heldag: Lördag 20/4-19
09.30 - 16.30
Lunch: 12.00 - 13.00 
Plats: Änglagård 

Pris
1 500 kr/ deltagare inkl 25% moms
Kaffe, te, smörgås ingår i föreläsningsavgiften, serveras förmiddag och eftermiddag. Möjlighet till lunch finns att tillgå på restauranger i närheten. 

Anmälan 
1 500 kr betalas in vid anmälan på B.G 5881-3502, Tina Lundberg Idé & Utveckling. Anmälan är bindande, återbetalas vid sjukdom. 


Vidare kontakt och information kring nästa föreläsningstillfälle, vänligen kontakta mig!

Tina Lundberg
TINA LUNDBERG IDÉ & UTVECKLING
Tfn.direkt. +46(0)734 22 22 90
E-post. tinap.lundberg@telia.com