Brittmo Bernhardsson och Tina Lundberg

Samtal över en kopp te vid brasan

Samtal över en kopp te vid brasan

16/2 - 2020
19/4 - 2020
Kl. 14.00 - ca 16.30

Dagens Tema: Hur människors omtanke har påverkat våra egna liv.

Brittmo Bernhardsson och jag bjuder in till samtal på min lilla hästgård Änglagård belägen två mil strax utanför Göteborg. Efter 16 års vänskap har många idéer, tankar och minnen delats, nu gör vi det här tillsammans. Dagens tema är ”Hur människors omtanke har påverkat våra egna liv.”

Varför gör vi det här?

Vi är bekymrade över allt ledsamt som sker i vår samtid. Allt vi läser om och själva kunnat ta del av på olika sätt och sammanhang. Vår önskan är att belysa hur viktiga vi människor är för varandra i valet av genuin omsorg, hopp och ömsesidig respekt.

Vi önskar förmedla vad vi människor kan betyda för varandra. Att äga konsten att se vad som kan behövas just i den där ögonblickssekunden för att bistå någon annan. Betydelsen av medmänsklighet och konkret handling kan innebära så oerhört mycket, ibland till och med av avgörande mått.

Just här tänker vi stanna upp. Kring det genuina mötets innebörd.

Vår önskan är att tillsammans dra vårt strå till stacken som en slags motvikt till ledsamheter i vår samtid. Vi gör det i det lilla sammanhanget, med det lilla sällskapet i en lugn och rofylld miljö.

Vi börjar våra temadagar med att dela med oss vad vi själva kunnat ha mött, för att samtala vidare om vikten av omtanke och välmeningens betydelse tillsammans med dig som vill.

Väl mött i en anda av innerlighet och finstämdhet.

Tina Lundberg
TINA LUNDBERG IDÉ & UTVECKLING
Tfn.direkt +46(0)734 22 22 90

OM Brittmo och mig:

Brittmo - En fil. kand i litteraturhistoria, konsthistoria, teaterhistoria, pedagogik och psykologi ledde fram till ett yrkesliv helt i kulturens tjänst med start i Stockholm. ”Under fyrtio år har jag arbetat med olika verksamheter i kulturens värld, på olika nivåer, på olika sätt och i flera olika städer, som bl a producent, projektledare, kulturchef, kultur- och fritidschef. Numera är jag verksam som föredragshållare.

Tina - Psykoterapeut, journalist, författare och föredragshållare. Sedan i början av 90-talet har jag verkat i egen regi med samtalsterapi, personal- och organisationsutveckling, ledarskapsutbildningar, ärendehandledning, medling, kris- och konflikthantering. Idag arbetar jag främst med kvinnor och barn som har utsatts för hot, våld och sexuella övergrepp samt ungdomar i riskzon. Har även varit handledare för poliser inom polismyndigheten; barn- och sexualbrottsroteln, brott i nära relation och åklagare inom samma område.